TARİHÇEMİZ

YENİLİKÇİ ! ИННОВАЦИОННАЯ! INNOVATIVE!
MODERN ! СОВРЕМЕННАЯ! MODERN!
DEĞİŞMEYEN KALİTE ! КАЧЕСТВО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ! QUALITY WITHOUT CHANGING!

Biz Kimiz ?


İmaj Bebe; kurucusu Kürşat Doğan’ın, sektöre bebek giyim toptancısı olarak başlayıp, burada elde ettiği büyük başarı ve işine olan sevgisi bebe kıyafetleri imalatına başlamasına yöneltmiştir. Bursa’da kendi markasını oluşturmaya karar vermesi ile 2000 yılında imaj time markası kurulmuştur.


İmaj time, bebek ve çocuk giyim sektörüne kuruluşuyla yeni bir soluk getirmiştir. %100 yerli üretim ve sertifikalı kumaşları ile kaliteden ödün vermeden sektörde büyümeye ve ürünlerini tüm dünyaya ulaştırmaya devam etmektedir. İmaj Bebe kuruluşundan itibaren yaptığı başarılı yatırımlar ve çalışmalarla hızla büyümeye devam etmektedir. Şu an Bursa ve Ankara olmak üzere iki şubemiz mevcuttur. Ürünlerimizin üretimi Bursa da ki fabrikamızda yapılmaktadır.


Markalarımız Nelerdir?


İmaj Time imalat ve İmaj Bebe toptan mağaza markalardır.


İmaj Time Bursa’da ;


Bursa Muhsin Yazıcıoğlu bulvarındaki 1700 m² fabrikamızda üretim yapıyor. Ayrıca yine fabrikamızın giriş katında showroom ve toptan satış mağazamız bulunuyor.


İmaj Bebe Ankara’da ;


2100 m²’lik toptan satış mağazasında toptan satışlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Mağazalarımız dışında e-ticaret kanallarıyla da sizlere hizmet sunuyoruz.


Ne Üretiyoruz?


0-3 Yaş Bebek, çocuk giyimi ile annelerimizin hayatını kolaylaştırıp hayat kalitesini yükseltecek ürünleri sizlere sunuyoruz.


Bebek ve çocuk tekstil ürünlerini; iç giyimden, abiye kıyafetlere, t-shirtler’den pantolonlara, saç bantlarından tütülere, önlüklerden battaniyelere, çoraplarına kadar bünyemizde birçok ürünü çocuklarımız için özgün olarak tasarlamakta ve üretmekteyiz.


Nasıl Üretiyoruz?


Ürünlerimizde kalite ve bebek sağlığı önceliğimizdir. Kendi çocuklarımıza giydirmeyeceğimiz, yedirmeyeceğimiz, kullandırmayacağımız hiçbir ürün İmaj Bebe’de satılmaz! Kısacası bir anne ve baba titizliğinde ürünleri üreterek mağazalarımızda siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.


Kumaşların tedariğinden boyanmasına, kesiminden baskısına, dikimine kadar olan sizlere sunacağımız paketli haline gelene kadar her aşaması büyük bir özen ve emekle yürütülmektedir. Seçilen kumaşlar birçok teste girdikten sonra kullanılır: Aynı şekilde baskı bölümümüzde kullanılan boyalar hiçbir şekilde sağlıksız boya içermemektedir; Oeco-tex belgeli ham maddeler kullanmaktayız. Ürettiğimiz ürünlerin hiçbiri kanserojen madde içermemektedir. Kalite Kontrolü büyük bir özenle kontrol edilmekte ve kusursuz ürünler siz müşterilerimizin beğenisine sunulmaktadır. Üretimin tüm aşamalarında sertifikalı ürünler kullanarak, piyasanın ve en önemlisi annelerin güvenini kazanmış olmaktan gurur duyuyoruz.


Kimlere Üretiyoruz?


Türkiye dışında, Uluslararası Pazarda da varız yoğun olarak Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Balkan ülkeleri, Avusturya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kırgızistan, İran, Irak, Lübnan, Katar, Dubai, Arabistan, Fas gibi birçok ülkelerdeki ebeveyn ve çocuklar için üretiyoruz.


Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?


Ürünlerimizin her aşamasını çocuklarımız için kontrol ediyor, sağlık önceliğimizden asla vazgeçmiyoruz.


Ürünlerimizin tamamı Oeko Tex Sertifikalıdır.


Bebek cildine uygun, hassas materyaller kullanıyoruz.


Sertifikalı ürünler ve % 100 pamuk kumaş kullanıyoruz.


% 100 yerli üretim


Bebek ve çocuk giyim modasına yön veriyoruz.


Perakendeci müşterilerimize en iyi fiyat ve servisle tedarik ediyoruz.


Uluslararası üretim yaparak trendleri her zaman takip ediyoruz.


Sürekli işimize yatırım yaparak gelişiyoruz.


Кто мы ?


Image Baby; Основатель Кюршат Доган начал этот сектор как оптовый торговец детской одеждой, и его большой успех здесь и любовь к своей работе привели его к производству детской одежды. С решением создать собственный бренд в Бурсе, время имиджа бренда было установлено в 2000 году.


Imaj time открыла новое дыхание сектору детской одежды. Благодаря 100% отечественному производству и сертифицированным тканям, он продолжает расти в этом секторе и поставлять свою продукцию по всему миру без ущерба для качества. Imaj Bebe продолжает быстро расти благодаря своим успешным инвестициям и исследованиям с момента своего основания. В настоящее время у нас есть два филиала, Бурса и Анкара. Производство нашей продукции производится на нашем заводе в Бурсе.


Какие наши бренды?


Imaj Time production и Imaj Bebe - это бренды оптовых магазинов.


Image Time в Бурсе;


Он производится на нашем заводе площадью 1700 м² на бульваре Бурса Мухсин Языджиоглу. Кроме того, у нас также есть выставочный зал и оптовый магазин на первом этаже нашего завода.


Имадж Бебе находится в Анкаре;


Мы осуществляем оптовые продажи в нашем оптовом магазине площадью 2100 м².

Помимо наших магазинов, мы также обслуживаем вас через каналы электронной коммерции.


Что мы производим?


Мы предлагаем одежду и товары для детей от 0 до 3 лет, которые сделают жизнь наших мам легче и улучшат их качество.


Детские и детские текстильные изделия; От нижнего белья до вечерних платьев, от футболок до брюк, от повязок на голову до пачки, от фартуков до одеял и носков - мы разрабатываем и производим множество товаров для наших детей.


Как мы производим?


Качество и здоровье ребенка - наш приоритет в наших продуктах. Ни один товар, который мы не будем одевать, кормить или позволять использовать нашим собственным детям, не продается в Имадж Бебе! Короче говоря, мы производим товары с заботой отца и матери и дарим их нашим уважаемым покупателям в наших магазинах.


Каждый этап производства тканей, от поставки до окрашивания, раскроя, печати и шитья, до упакованной формы, которую мы вам представим, выполняется с большой осторожностью и усилием. Отобранные ткани используются после многих испытаний: точно так же красители, используемые в нашем полиграфическом отделе, не содержат вредных для здоровья красителей; Мы используем сырье, сертифицированное Oeco-tex. Ни одна из производимых нами продуктов не содержит канцерогенных веществ. Контроль качества осуществляется с особой тщательностью, и нашим клиентам предлагается безупречная продукция. Мы гордимся тем, что завоевали доверие рынка и, самое главное, мам, используя сертифицированные продукты на всех этапах производства.


Для кого мы производим?


Помимо Турции, мы также присутствуем на международном рынке и производим продукцию для родителей и детей во многих странах, таких как Греция, Болгария, Румыния, Балканские страны, Австрия, Россия, Украина, Азербайджан, Кыргызстан, Иран, Ирак, Ливан, Катар, Дубай, Аравия, Марокко.


Почему нужно выбрать нас?


Мы контролируем каждый этап производства наших продуктов для наших детей и никогда не отказываемся от нашего приоритета в отношении здоровья.


Все наши продукты сертифицированы Oeko Tex.


Мы используем чувствительные материалы, подходящие для детской кожи.


Мы используем сертифицированную продукцию и 100% хлопчатобумажную ткань.


100% отечественное производство


Мы уделяем внимание моде на детскую и детскую одежду.


Мы предлагаем нашим розничным клиентам лучшие цены и сервис.


Мы всегда следим за трендами, производя международную продукцию.


Мы развиваемся, постоянно инвестируя в свой бизнес.


Who are we ?


Image Baby; Founder Kürşat Doğan, who started the sector as a baby clothing wholesaler, has led him to start manufacturing baby clothes with his great success and love for his job. With the decision to create its own brand in Bursa, the brand image time was established in 2000.


Imaj time has brought a new breath to the baby and children's clothing sector with its establishment. With its 100% domestic production and certified fabrics, it continues to grow in the sector and deliver its products to the whole world without sacrificing quality. Imaj Bebe continues to grow rapidly with its successful investments and studies since its establishment. We currently have two branches, Bursa and Ankara. The production of our products is made in our factory in Bursa.


What Are Our Brands?


Imaj Time manufacturing and Imaj Bebe are wholesale store brands.


Image Time in Bursa;


It makes production in our 1700 m² factory in Bursa Muhsin Yazıcıoğlu boulevard. In addition, we also have a showroom and wholesale store on the ground floor of our factory.


İmaj Bebe is in Ankara;


We carry out our wholesale sales in our 2100 m² wholesale store.

Apart from our stores, we also serve you through e-commerce channels.


What Do We Produce?


We offer 0-3 years old baby and children's clothing and products that will make our mothers' lives easier and increase their quality of life.


Baby and children's textile products; From underwear to evening dresses, from t-shirts to trousers, from headbands to tutus, from aprons to blankets and socks, we design and manufacture many products for our children.


How Do We Produce?


Quality and baby health is our priority in our products. No product that we will not dress, feed, or let our own children use is not sold at İmaj Bebe! In short, we produce products with the care of a mother and father and present them to our valued customers in our stores.


Every stage of the fabrics, from the supply to the dyeing, cutting, printing and sewing, to the packaged form we will present to you, is carried out with great care and effort. Selected fabrics are used after undergoing many tests: Likewise, the dyes used in our printing department do not contain any unhealthy dyes; We use Oeco-tex certified raw materials. None of the products we produce contain carcinogenic substances. Quality Control is controlled with great care and perfect products are offered to our customers. We are proud to have gained the trust of the market and most importantly of mothers, by using certified products at all stages of production.


For Whom Do We Produce?


Apart from Turkey, we are also present in the International Market. We produce extensively for parents and children in many countries such as Greece, Bulgaria, Romania, Balkan countries, Austria, Russia, Ukraine, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Iran, Iraq, Lebanon, Qatar, Dubai, Arabia, Morocco.


Why Choose Us?


We control every stage of our products for our children, and we never give up on our health priority.


All of our products are Oeko Tex Certified.


We use sensitive materials suitable for baby skin.


We use certified products and 100% cotton fabric.


100% domestic production


We give direction to baby and children's clothing fashion.


We supply our retail customers with the best price and service.


We always follow the trends by making international production.


We develop by constantly investing in our business.


من نحن ؟


صورة طفل بدأ المؤسس Kürşat Doğan هذا القطاع كتاجر جملة لملابس الأطفال ، ونجاحه الكبير هنا وحبه لوظيفته دفعه إلى البدء في تصنيع ملابس الأطفال. مع قرار إنشاء علامتها التجارية الخاصة في بورصة ، تم إنشاء وقت صورة العلامة التجارية في عام 2000.


جلب وقت إيماج نفساً جديداً لقطاع ملابس الأطفال والرضع من خلال إنشائه. من خلال إنتاجها المحلي بنسبة 100 ٪ والأقمشة المعتمدة ، تواصل النمو في هذا القطاع وتقديم منتجاتها إلى العالم بأسره دون التضحية بالجودة. تواصل إيماج بيبي النمو بسرعة من خلال استثماراتها ودراساتها الناجحة منذ إنشائها. لدينا حاليا فرعين ، بورصة وأنقرة. يتم إنتاج منتجاتنا في مصنعنا في مدينة بورصة.


ما هي علاماتنا التجارية؟


Imaj Time Manufacturing و Imaj Bebe هما علامتان تجاريتان لمتاجر البيع بالجملة.


وقت الصورة في بورصة ؛


وهي تنتج في مصنعنا الذي تبلغ مساحته 1700 متر مربع في شارع بورصا محسن يازجي أوغلو. بالإضافة إلى ذلك ، لدينا أيضًا صالة عرض ومتجر بيع بالجملة في الطابق الأرضي من المصنع.


إماج بيبي في أنقرة.


نقوم بتنفيذ مبيعات الجملة في متجرنا بالجملة الذي تبلغ مساحته 2100 متر مربع.

بصرف النظر عن متاجرنا ، نحن نخدمك أيضًا من خلال قنوات التجارة الإلكترونية.


ماذا ننتج؟


نحن نقدم ملابس ومنتجات للرضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 3 سنوات والتي ستجعل حياة أمهاتنا أسهل وتزيد من جودة حياتهم.


منتجات منسوجات الأطفال والرضع ؛ من الملابس الداخلية إلى فساتين السهرة ، ومن القمصان إلى البنطلونات ، ومن عصابات الرأس إلى التنورات القصيرة ، ومن المآزر إلى البطانيات والجوارب ، نقوم بتصميم وتصنيع العديد من المنتجات لأطفالنا.


كيف ننتج؟


الجودة وصحة الطفل هي أولويتنا في منتجاتنا. لا يتم بيع أي منتج لن نلبسه أو نطعمه أو نسمح لأطفالنا باستخدامه في İmaj Bebe! باختصار ، نحن ننتج منتجات برعاية الأم والأب ونقدمها لعملائنا الكرام في متاجرنا.


يتم تنفيذ كل مرحلة من مراحل الأقمشة ، من التوريد إلى الصباغة والقص والطباعة والخياطة ، إلى النموذج المعبأ الذي سنقدمه لك ، بعناية وجهد كبيرين. يتم استخدام الأقمشة المختارة بعد إجراء العديد من الاختبارات: وبالمثل ، فإن الأصباغ المستخدمة في قسم الطباعة لدينا لا تحتوي على أي أصباغ غير صحية ؛ نستخدم المواد الخام المعتمدة من Oeco-tex. لا يحتوي أي من المنتجات التي ننتجها على مواد مسرطنة. يتم التحكم في مراقبة الجودة بعناية كبيرة ويتم تقديم منتجات مثالية لعملائنا. نحن فخورون باكتسابنا ثقة السوق ، والأهم من ذلك الأمهات ، من خلال استخدام المنتجات المعتمدة في جميع مراحل الإنتاج.


لمن ننتج؟


بصرف النظر عن تركيا ، نحن موجودون أيضًا في السوق الدولية ، وننتج للآباء والأطفال في العديد من البلدان مثل اليونان وبلغاريا ورومانيا ودول البلقان والنمسا وروسيا وأوكرانيا وأذربيجان وقيرغيزستان وإيران والعراق ولبنان ، قطر ، دبي ، السعودية ، المغرب.


لماذا أخترتنا؟


نحن نتحكم في كل مرحلة من مراحل منتجاتنا لأطفالنا ، ولا نتخلى أبدًا عن أولويتنا الصحية.


جميع منتجاتنا حاصلة على شهادة Oeko Tex.


نستخدم مواد حساسة مناسبة لبشرة الأطفال.


نستخدم منتجات معتمدة ونسيج قطني 100٪.


100٪ الإنتاج المحلي


نعطي التوجيه لأزياء ملابس الرضع والأطفال.


نحن نوفر لعملائنا من التجزئة أفضل الأسعار والخدمات.


نحن دائما نتبع الاتجاهات من خلال الإنتاج الدولي.


نحن نطور من خلال الاستثمار المستمر في أعمالنا.


MERAK ETTİĞİNİZ HERŞEY İÇİN ÇEKİNMEYİN